Prawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, Dixi-Car Sp. z o.o., al. Krakowska 24a, 05-090 Raszyn. tel. 22 716 30 20, sklep.internetowy@dixi-car.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (formularz DOC, formularz PDF), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Dixi-Car Sp. z o.o., al. Krakowska 24A, 05-090 Raszyn, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Zasady REKLAMACJI:

  1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące wad rzeczy sprzedanej. Złożenie reklamacji może nastąpić na piśmie na adres Sprzedającego: Dixi-Car Sp. z o.o., al. Krakowska 24A, 05-090 Raszyn, drogą mailową na adres: sklep.internetowy@dixi-car.pl (formularz DOC, formularz PDF) lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy: salon Dixi-Car Sp. z o.o., al. Krakowska 24A, 05-090 Raszyn. W przypadku ustnego złożenia reklamacji Sprzedawca sporządza protokół zawierający informacje o treści reklamacji. Reklamacja winna zawierać informacje dotyczące osoby składającej reklamację, dane adresowe osoby składającej reklamację (w tym w miarę możliwości w celu usprawnienia kontaktu adres mailowy i telefon), przedmiot oraz uzasadnienie reklamacji, wskazanie żądania, dane dotyczące daty nabycia i otrzymania Towaru podlegającego reklamacji.
  2. Ustosunkujemy się do reklamacji w ciągu 14 dni.
  3. Naprawę lub wymianę towaru zrealizujemy niezwłocznie, zwykle w czasie nieprzekraczającym 30 dni.

Więcej o postepowaniu reklamacyjnym

 

 

ZASADY RĘKOJMI

Okres, na jaki Dixi-Car udziela rękojmi na zakupione części: 12 miesięcy

 

Aby korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi musisz:

  1. Zamontować część zgodnie z instrukcją i właściwą dla danej części technologią montażu
  2. Użytkować część zgodnie z przeznaczeniem (część zamontowana w modelu samochodu, do którego jest przeznaczona; część zamontowana w miejscu, do którego została przewidziana przez producenta)

 

Dixi-Car zobowiązuje się usunąć wadę części lub wymienić ja na nową w ciągu 30 dni od złożenia reklamacji. Złóż reklamację.

 

Nie są objęte rękojmią części w następujących sytuacjach:

części podlegające normalnemu zużyciu, którego stopień jest uzależniony od warunków użytkowania i stylu jazdy samochodem (okładziny, bębny, tarcze, klocki hamulcowe; łożysko wyciskowe, tarcza cierna i docisk sprzęgła; opony; pióra wycieraczek; elementy gumowe; paski napędu osprzętu; paski zębate i klinowe; wewn./zewn/ elementy wykończeniowe, listwy ozdobne, uszczelki; wykładziny podłogowe; świece zapłonowe; baterie, bezpieczniki; żarówki; sprężyny gazowe, amortyzatory, kolumny McPherson)